Godkendelse til læreplads

GODKENDELSE AF LÆREPLADS

Virksomheden skal godkendes som egnet lærested.
Som virksomhed skal du opfylde de fastsatte kriterier for at bliver godkendt. Det faglige Udvalg for kosmetiker har fastsat disse, for at sikre at eleverne får en god og bred oplæring.

Du finder kriterierne her.

 

Godkendelsesprocedure:
Mesteren ansøger til at have en lærling og hvis de kan opfylde praktikmålene – godkendes de.

Mestre, der ikke har haft lærlinge i 5 år passiviseres. Mesteren skal derfor ansøge om godkendelse igen, hvis mesteren ikke har haft lærlinge i 5 år – fra sidste elevs afslutning af uddannelsesaftale.

Ved godkendelse er der følgende regler:

  1. Læremestre, der beskæftiger fagligt uddannet arbejdskraft med en dansk frisøruddannelse, kan ansætte 1 elev pr. faglært.
  2. Nyetablerede virksomheder, – også uden ansatte, kan ved ansøgning til Uddannelsesudvalget for Frisører og Kosmetikere godkendes til 1 elev.
  3. Når virksomhedens elev er halvvejs i uddannelsen, kan der gives dispensation af Uddannelsesudvalget til en ny elev. Der skal dog først ansøges og gives godkendelse til dispensationen af Uddannelsesudvalget.

Der skal ansøges på mail til sus@sus-udd.dk.

Der skal orienteres om virksomhedens cvr nr. ved ansøgningen.

 

For at blive godkendt, skal du udfylde et elektronisk ansøgningsskema, som sendes til sekretariatet SUS.
Link til ansøgningsskemaet finder du ude til højre under blanketter – godkendelse af læreplads.

 

Når eleven er færdig med sin uddannelse.
Når din elev er færdig med sin uddannelse, er det din opgave som mester at udfylde den afsluttende praktikerklæring og sende den til Det Faglige Udvalg for Frisører og Kosmetikere.

Eleven og skolen skal også have en kopi af den udfyldte blanket.

Såfremt man vælger at skrive elevens fulde cpr. nr. på blanketten, skal man sende den med sikker mail – en “invitation” til at sende den sikkert kan fås ved at sende en mail til: sus@sus-udd.dk

Eleven modtager ikke sit svendebrev, før vi har den afsluttende praktikerklæring.

 

Blanketten finder du her:
Afsluttende praktikerklæring – kosmetiker

Rul til toppen