Skoleoplæring

SKOLEOPLÆRING

Du skal fra afslutningen af grundforløbet og under hele skolepraktikforløbet opfylde egnethedsbetingelserne, de såkaldte EMMA-kriterier. Du skal således være Egnet, Mobil geografisk, Mobil fagligt og Aktiv praktikpladssøgende, jf. lovens § 66 c.

Skolen skal både under og efter afslutningen af grundforløbet vejlede om realismen i egnethed for den eller de uddannelser, den enkelte ønsker, og om ordningen i øvrigt.

Gennemfører du grundforløbet på kosmetikeruddannelsen –  udbydes den med skolepraktik. Det vil sige du har garanti for, at du kan gennemføre hele uddannelsen, hvis du opfylder kravene om egnethed, geografisk mobilitet og aktiv praktikpladssøgning (EMMA-kriterierne).

 

Link til pdf om skolepraktikken:
Skolepraktik-i-erhvervsuddannelserne

Rul til toppen